ตารางออกตรวจแพทย์

สาขาพหลโยธิน คลิก!
สาขาโชคชัย 4 คลิก!
สาขาสมุทรปราการ คลิก!

ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า

สาขาพหลโยธิน คลิก!
สาขาโชคชัย 4 คลิก!
สาขาสมุทรปราการ คลิก!

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ..

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คลิกที่นี่ →

Hot Line – Inbox

Welcome to Paolo Memorial Hospital

เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันนี้ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ของประเทศที่ให้บริการรักษาพยาบาลกับประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีด้วยกัน 3 สาขา ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน , โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 และโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร มีความพร้อมด้านประสบการณ์และเทคโนโลยี่ทางการรักษาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน เพื่อรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการเป็นโรงพยาบาลที่ “รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ” Humainzed Healthcare

“Humanized healthcare”

— Paolo Memorial Hospital

About us | เกี่ยวกับเรา

photo เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล มีความมุ่งมั่นในการดูแลที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด รวมถึงการตอบรับจากผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานถึง 6 ระบบ คือ

 • Hospital Accreditation (HA)  การรับรองและประกันคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับกาญจนาภิเษกจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
 • ISO 9001:2008  การรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งองค์กร
 • ISO 14001:2004  ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • OSHAS 18001:2007  ระบบคุณภาพมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • HACCP: Hazard Analysis and Critical Point  ระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตเพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • ISO 15189:2007  ระบบคุณภาพมาตรฐานที่รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการชันสูตร
 • รางวัลทรงเกียรติด้านการบริการยอดเยี่ยมเพื่อลูกค้า (Best Customer Service Awards) 3 ปีซ้อนจาก ACCP Hospital Service Awards

เครือ รพ.เปาโลฯ

 • ”สาขาพหลโยธิน”

  แพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญ

  รพ.เปาโลฯ สาขาพหลโยธิน

  ดูทั้งหมด →
 • ”สาขาโชคชัย_4″

  แพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญ

  รพ.เปาโลฯ สาขาโชคชัย 4

  ดูทั้งหมด →
 • ”สาขาสมุทรปราการ”

  แพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญ

  รพ.เปาโลฯ สาขาสมุทรปราการ

  ดูทั้งหมด →
 • ”สาขารังสิต”

  แพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญ

  รพ.เปาโลฯ สาขารังสิต

  ดูทั้งหมด →

Clinic & Doctor | คลินิก-ค้นหาแพทย์

ศูนย์หัวใจ

Cardiology

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง

Neurology

ศูนย์ข้อเทียม กระดูกและข้อ

Orthopaedics

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

Urology

ศูนย์สุขภาพสตรี

Women Center

คลินิกเด็ก

Pediatrics

ศูนย์แม่และเด็ก

Mom & Baby Center

ศูนย์ทันตกรรม

Dentistry

ศูนย์กระดูกสันหลัง

Spine Center

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Rehabilitation Clinic

ศูนย์ศัลยกรรม

Surgery

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Check-up Center

↑ TOP   |   VIEW FULL LIST →

Health Information | สาระสุขภาพ