Appointment

นัดหมายแพทย์ออนไลน์

Consult Doctor

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

Testimonial

บันทึกความประทับใจ

    

Social Media

Package & Promotion

checkup-promotion
ตรวจสุขภาพประจำปี แบ่งตามความเหมาะสมของการตรวจในแต่ละช่วงอายุ
ANC-Free
ฝากครรภ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุตั้งครรภ์ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2558

โปรโมชั่นทั้งหมด

บันทึกความประทับใจ

คุณสมหวัง แชประเสริฐ

อาการเริ่มแรกของการป่วยในครั้งนี้คือ สังเกตเห็นตัวเองมีการขับถ่ายออกอุจจาระมาเป็นเลือด จำนวนครั้งในการถ่ายอุจจาระเปลี่ยนไปจากเดิม จึงไปหาซื้อยามารับประทานเอง เมื่อรับประทานยาที่ซื้อมาอาการก็ดีขึ้นมาได้ 2-3 วัน และสุดท้ายก็กลับไปเป็นเช่นเดิม คือยังมีการถ่ายออกมาเป็นเลือด


ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด